git.haldean.org qb / main sokol / sokol_audio.h
main

Tree @main (Download .tar.gz)

sokol_audio.h @mainraw · history · blame

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
#if defined(SOKOL_IMPL) && !defined(SOKOL_AUDIO_IMPL)
#define SOKOL_AUDIO_IMPL
#endif
#ifndef SOKOL_AUDIO_INCLUDED
/*
  sokol_audio.h -- cross-platform audio-streaming API

  Project URL: https://github.com/floooh/sokol

  Do this:
    #define SOKOL_IMPL or
    #define SOKOL_AUDIO_IMPL
  before you include this file in *one* C or C++ file to create the
  implementation.

  Optionally provide the following defines with your own implementations:

  SOKOL_DUMMY_BACKEND - use a dummy backend
  SOKOL_ASSERT(c)   - your own assert macro (default: assert(c))
  SOKOL_LOG(msg)   - your own logging function (default: puts(msg))
  SOKOL_MALLOC(s)   - your own malloc() implementation (default: malloc(s))
  SOKOL_FREE(p)    - your own free() implementation (default: free(p))
  SOKOL_AUDIO_API_DECL- public function declaration prefix (default: extern)
  SOKOL_API_DECL   - same as SOKOL_AUDIO_API_DECL
  SOKOL_API_IMPL   - public function implementation prefix (default: -)

  SAUDIO_RING_MAX_SLOTS      - max number of slots in the push-audio ring buffer (default 1024)
  SAUDIO_OSX_USE_SYSTEM_HEADERS  - define this to force inclusion of system headers on
                   macOS instead of using embedded CoreAudio declarations

  If sokol_audio.h is compiled as a DLL, define the following before
  including the declaration or implementation:

  SOKOL_DLL

  On Windows, SOKOL_DLL will define SOKOL_AUDIO_API_DECL as __declspec(dllexport)
  or __declspec(dllimport) as needed.

  Link with the following libraries:

  - on macOS: AudioToolbox
  - on iOS: AudioToolbox, AVFoundation
  - on Linux: asound
  - on Android: link with OpenSLES
  - on Windows with MSVC or Clang toolchain: no action needed, libs are defined in-source via pragma-comment-lib
  - on Windows with MINGW/MSYS2 gcc: compile with '-mwin32' and link with -lole32

  FEATURE OVERVIEW
  ================
  You provide a mono- or stereo-stream of 32-bit float samples, which
  Sokol Audio feeds into platform-specific audio backends:

  - Windows: WASAPI
  - Linux: ALSA
  - macOS: CoreAudio
  - iOS: CoreAudio+AVAudioSession
  - emscripten: WebAudio with ScriptProcessorNode
  - Android: OpenSLES

  Sokol Audio will not do any buffer mixing or volume control, if you have
  multiple independent input streams of sample data you need to perform the
  mixing yourself before forwarding the data to Sokol Audio.

  There are two mutually exclusive ways to provide the sample data:

  1. Callback model: You provide a callback function, which will be called
    when Sokol Audio needs new samples. On all platforms except emscripten,
    this function is called from a separate thread.
  2. Push model: Your code pushes small blocks of sample data from your
    main loop or a thread you created. The pushed data is stored in
    a ring buffer where it is pulled by the backend code when
    needed.

  The callback model is preferred because it is the most direct way to
  feed sample data into the audio backends and also has less moving parts
  (there is no ring buffer between your code and the audio backend).

  Sometimes it is not possible to generate the audio stream directly in a
  callback function running in a separate thread, for such cases Sokol Audio
  provides the push-model as a convenience.

  SOKOL AUDIO, SOLOUD AND MINIAUDIO
  =================================
  The WASAPI, ALSA, OpenSLES and CoreAudio backend code has been taken from the
  SoLoud library (with some modifications, so any bugs in there are most
  likely my fault). If you need a more fully-featured audio solution, check
  out SoLoud, it's excellent:

    https://github.com/jarikomppa/soloud

  Another alternative which feature-wise is somewhere inbetween SoLoud and
  sokol-audio might be MiniAudio:

    https://github.com/mackron/miniaudio

  GLOSSARY
  ========
  - stream buffer:
    The internal audio data buffer, usually provided by the backend API. The
    size of the stream buffer defines the base latency, smaller buffers have
    lower latency but may cause audio glitches. Bigger buffers reduce or
    eliminate glitches, but have a higher base latency.

  - stream callback:
    Optional callback function which is called by Sokol Audio when it
    needs new samples. On Windows, macOS/iOS and Linux, this is called in
    a separate thread, on WebAudio, this is called per-frame in the
    browser thread.

  - channel:
    A discrete track of audio data, currently 1-channel (mono) and
    2-channel (stereo) is supported and tested.

  - sample:
    The magnitude of an audio signal on one channel at a given time. In
    Sokol Audio, samples are 32-bit float numbers in the range -1.0 to
    +1.0.

  - frame:
    The tightly packed set of samples for all channels at a given time.
    For mono 1 frame is 1 sample. For stereo, 1 frame is 2 samples.

  - packet:
    In Sokol Audio, a small chunk of audio data that is moved from the
    main thread to the audio streaming thread in order to decouple the
    rate at which the main thread provides new audio data, and the
    streaming thread consuming audio data.

  WORKING WITH SOKOL AUDIO
  ========================
  First call saudio_setup() with your preferred audio playback options.
  In most cases you can stick with the default values, these provide
  a good balance between low-latency and glitch-free playback
  on all audio backends.

  If you want to use the callback-model, you need to provide a stream
  callback function either in saudio_desc.stream_cb or saudio_desc.stream_userdata_cb,
  otherwise keep both function pointers zero-initialized.

  Use push model and default playback parameters:

    saudio_setup(&(saudio_desc){0});

  Use stream callback model and default playback parameters:

    saudio_setup(&(saudio_desc){
      .stream_cb = my_stream_callback
    });

  The standard stream callback doesn't have a user data argument, if you want
  that, use the alternative stream_userdata_cb and also set the user_data pointer:

    saudio_setup(&(saudio_desc){
      .stream_userdata_cb = my_stream_callback,
      .user_data = &my_data
    });

  The following playback parameters can be provided through the
  saudio_desc struct:

  General parameters (both for stream-callback and push-model):

    int sample_rate   -- the sample rate in Hz, default: 44100
    int num_channels  -- number of channels, default: 1 (mono)
    int buffer_frames  -- number of frames in streaming buffer, default: 2048

  The stream callback prototype (either with or without userdata):

    void (*stream_cb)(float* buffer, int num_frames, int num_channels)
    void (*stream_userdata_cb)(float* buffer, int num_frames, int num_channels, void* user_data)
      Function pointer to the user-provide stream callback.

  Push-model parameters:

    int packet_frames  -- number of frames in a packet, default: 128
    int num_packets   -- number of packets in ring buffer, default: 64

  The sample_rate and num_channels parameters are only hints for the audio
  backend, it isn't guaranteed that those are the values used for actual
  playback.

  To get the actual parameters, call the following functions after
  saudio_setup():

    int saudio_sample_rate(void)
    int saudio_channels(void);

  It's unlikely that the number of channels will be different than requested,
  but a different sample rate isn't uncommon.

  (NOTE: there's an yet unsolved issue when an audio backend might switch
  to a different sample rate when switching output devices, for instance
  plugging in a bluetooth headset, this case is currently not handled in
  Sokol Audio).

  You can check if audio initialization was successful with
  saudio_isvalid(). If backend initialization failed for some reason
  (for instance when there's no audio device in the machine), this
  will return false. Not checking for success won't do any harm, all
  Sokol Audio function will silently fail when called after initialization
  has failed, so apart from missing audio output, nothing bad will happen.

  Before your application exits, you should call

    saudio_shutdown();

  This stops the audio thread (on Linux, Windows and macOS/iOS) and
  properly shuts down the audio backend.

  THE STREAM CALLBACK MODEL
  =========================
  To use Sokol Audio in stream-callback-mode, provide a callback function
  like this in the saudio_desc struct when calling saudio_setup():

  void stream_cb(float* buffer, int num_frames, int num_channels) {
    ...
  }

  Or the alternative version with a user-data argument:

  void stream_userdata_cb(float* buffer, int num_frames, int num_channels, void* user_data) {
    my_data_t* my_data = (my_data_t*) user_data;
    ...
  }

  The job of the callback function is to fill the *buffer* with 32-bit
  float sample values.

  To output silence, fill the buffer with zeros:

    void stream_cb(float* buffer, int num_frames, int num_channels) {
      const int num_samples = num_frames * num_channels;
      for (int i = 0; i < num_samples; i++) {
        buffer[i] = 0.0f;
      }
    }

  For stereo output (num_channels == 2), the samples for the left
  and right channel are interleaved:

    void stream_cb(float* buffer, int num_frames, int num_channels) {
      assert(2 == num_channels);
      for (int i = 0; i < num_frames; i++) {
        buffer[2*i + 0] = ...; // left channel
        buffer[2*i + 1] = ...; // right channel
      }
    }

  Please keep in mind that the stream callback function is running in a
  separate thread, if you need to share data with the main thread you need
  to take care yourself to make the access to the shared data thread-safe!

  THE PUSH MODEL
  ==============
  To use the push-model for providing audio data, simply don't set (keep
  zero-initialized) the stream_cb field in the saudio_desc struct when
  calling saudio_setup().

  To provide sample data with the push model, call the saudio_push()
  function at regular intervals (for instance once per frame). You can
  call the saudio_expect() function to ask Sokol Audio how much room is
  in the ring buffer, but if you provide a continuous stream of data
  at the right sample rate, saudio_expect() isn't required (it's a simple
  way to sync/throttle your sample generation code with the playback
  rate though).

  With saudio_push() you may need to maintain your own intermediate sample
  buffer, since pushing individual sample values isn't very efficient.
  The following example is from the MOD player sample in
  sokol-samples (https://github.com/floooh/sokol-samples):

    const int num_frames = saudio_expect();
    if (num_frames > 0) {
      const int num_samples = num_frames * saudio_channels();
      read_samples(flt_buf, num_samples);
      saudio_push(flt_buf, num_frames);
    }

  Another option is to ignore saudio_expect(), and just push samples as they
  are generated in small batches. In this case you *need* to generate the
  samples at the right sample rate:

  The following example is taken from the Tiny Emulators project
  (https://github.com/floooh/chips-test), this is for mono playback,
  so (num_samples == num_frames):

    // tick the sound generator
    if (ay38910_tick(&sys->psg)) {
      // new sample is ready
      sys->sample_buffer[sys->sample_pos++] = sys->psg.sample;
      if (sys->sample_pos == sys->num_samples) {
        // new sample packet is ready
        saudio_push(sys->sample_buffer, sys->num_samples);
        sys->sample_pos = 0;
      }
    }

  THE WEBAUDIO BACKEND
  ====================
  The WebAudio backend is currently using a ScriptProcessorNode callback to
  feed the sample data into WebAudio. ScriptProcessorNode has been
  deprecated for a while because it is running from the main thread, with
  the default initialization parameters it works 'pretty well' though.
  Ultimately Sokol Audio will use Audio Worklets, but this requires a few
  more things to fall into place (Audio Worklets implemented everywhere,
  SharedArrayBuffers enabled again, and I need to figure out a 'low-cost'
  solution in terms of implementation effort, since Audio Worklets are
  a lot more complex than ScriptProcessorNode if the audio data needs to come
  from the main thread).

  The WebAudio backend is automatically selected when compiling for
  emscripten (__EMSCRIPTEN__ define exists).

  https://developers.google.com/web/updates/2017/12/audio-worklet
  https://developers.google.com/web/updates/2018/06/audio-worklet-design-pattern

  "Blob URLs": https://www.html5rocks.com/en/tutorials/workers/basics/

  THE COREAUDIO BACKEND
  =====================
  The CoreAudio backend is selected on macOS and iOS (__APPLE__ is defined).
  Since the CoreAudio API is implemented in C (not Objective-C) on macOS the
  implementation part of Sokol Audio can be included into a C source file.

  However on iOS, Sokol Audio must be compiled as Objective-C due to it's
  reliance on the AVAudioSession object. The iOS code path support both
  being compiled with or without ARC (Automatic Reference Counting).

  For thread synchronisation, the CoreAudio backend will use the
  pthread_mutex_* functions.

  The incoming floating point samples will be directly forwarded to
  CoreAudio without further conversion.

  macOS and iOS applications that use Sokol Audio need to link with
  the AudioToolbox framework.

  THE WASAPI BACKEND
  ==================
  The WASAPI backend is automatically selected when compiling on Windows
  (_WIN32 is defined).

  For thread synchronisation a Win32 critical section is used.

  WASAPI may use a different size for its own streaming buffer then requested,
  so the base latency may be slightly bigger. The current backend implementation
  converts the incoming floating point sample values to signed 16-bit
  integers.

  The required Windows system DLLs are linked with #pragma comment(lib, ...),
  so you shouldn't need to add additional linker libs in the build process
  (otherwise this is a bug which should be fixed in sokol_audio.h).

  THE ALSA BACKEND
  ================
  The ALSA backend is automatically selected when compiling on Linux
  ('linux' is defined).

  For thread synchronisation, the pthread_mutex_* functions are used.

  Samples are directly forwarded to ALSA in 32-bit float format, no
  further conversion is taking place.

  You need to link with the 'asound' library, and the <alsa/asoundlib.h>
  header must be present (usually both are installed with some sort
  of ALSA development package).

  LICENSE
  =======

  zlib/libpng license

  Copyright (c) 2018 Andre Weissflog

  This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.
  In no event will the authors be held liable for any damages arising from the
  use of this software.

  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose,
  including commercial applications, and to alter it and redistribute it
  freely, subject to the following restrictions:

    1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
    claim that you wrote the original software. If you use this software in a
    product, an acknowledgment in the product documentation would be
    appreciated but is not required.

    2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not
    be misrepresented as being the original software.

    3. This notice may not be removed or altered from any source
    distribution.
*/
#define SOKOL_AUDIO_INCLUDED (1)
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>

#if defined(SOKOL_API_DECL) && !defined(SOKOL_AUDIO_API_DECL)
#define SOKOL_AUDIO_API_DECL SOKOL_API_DECL
#endif
#ifndef SOKOL_AUDIO_API_DECL
#if defined(_WIN32) && defined(SOKOL_DLL) && defined(SOKOL_AUDIO_IMPL)
#define SOKOL_AUDIO_API_DECL __declspec(dllexport)
#elif defined(_WIN32) && defined(SOKOL_DLL)
#define SOKOL_AUDIO_API_DECL __declspec(dllimport)
#else
#define SOKOL_AUDIO_API_DECL extern
#endif
#endif

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

typedef struct saudio_desc {
  int sample_rate;    /* requested sample rate */
  int num_channels;    /* number of channels, default: 1 (mono) */
  int buffer_frames;   /* number of frames in streaming buffer */
  int packet_frames;   /* number of frames in a packet */
  int num_packets;    /* number of packets in packet queue */
  void (*stream_cb)(float* buffer, int num_frames, int num_channels); /* optional streaming callback (no user data) */
  void (*stream_userdata_cb)(float* buffer, int num_frames, int num_channels, void* user_data); /*... and with user data */
  void* user_data;    /* optional user data argument for stream_userdata_cb */
} saudio_desc;

/* setup sokol-audio */
SOKOL_AUDIO_API_DECL void saudio_setup(const saudio_desc* desc);
/* shutdown sokol-audio */
SOKOL_AUDIO_API_DECL void saudio_shutdown(void);
/* true after setup if audio backend was successfully initialized */
SOKOL_AUDIO_API_DECL bool saudio_isvalid(void);
/* return the saudio_desc.user_data pointer */
SOKOL_AUDIO_API_DECL void* saudio_userdata(void);
/* return a copy of the original saudio_desc struct */
SOKOL_AUDIO_API_DECL saudio_desc saudio_query_desc(void);
/* actual sample rate */
SOKOL_AUDIO_API_DECL int saudio_sample_rate(void);
/* return actual backend buffer size in number of frames */
SOKOL_AUDIO_API_DECL int saudio_buffer_frames(void);
/* actual number of channels */
SOKOL_AUDIO_API_DECL int saudio_channels(void);
/* get current number of frames to fill packet queue */
SOKOL_AUDIO_API_DECL int saudio_expect(void);
/* push sample frames from main thread, returns number of frames actually pushed */
SOKOL_AUDIO_API_DECL int saudio_push(const float* frames, int num_frames);

#ifdef __cplusplus
} /* extern "C" */

/* reference-based equivalents for c++ */
inline void saudio_setup(const saudio_desc& desc) { return saudio_setup(&desc); }

#endif
#endif // SOKOL_AUDIO_INCLUDED

/*=== IMPLEMENTATION =========================================================*/
#ifdef SOKOL_AUDIO_IMPL
#define SOKOL_AUDIO_IMPL_INCLUDED (1)
#include <string.h> // memset, memcpy
#include <stddef.h> // size_t

#ifndef SOKOL_API_IMPL
  #define SOKOL_API_IMPL
#endif
#ifndef SOKOL_DEBUG
  #ifndef NDEBUG
    #define SOKOL_DEBUG (1)
  #endif
#endif
#ifndef SOKOL_ASSERT
  #include <assert.h>
  #define SOKOL_ASSERT(c) assert(c)
#endif
#ifndef SOKOL_MALLOC
  #include <stdlib.h>
  #define SOKOL_MALLOC(s) malloc(s)
  #define SOKOL_FREE(p) free(p)
#endif
#ifndef SOKOL_LOG
  #ifdef SOKOL_DEBUG
    #include <stdio.h>
    #define SOKOL_LOG(s) { SOKOL_ASSERT(s); puts(s); }
  #else
    #define SOKOL_LOG(s)
  #endif
#endif

#ifndef _SOKOL_PRIVATE
  #if defined(__GNUC__) || defined(__clang__)
    #define _SOKOL_PRIVATE __attribute__((unused)) static
  #else
    #define _SOKOL_PRIVATE static
  #endif
#endif

#ifndef _SOKOL_UNUSED
  #define _SOKOL_UNUSED(x) (void)(x)
#endif

// platform detection defines
#if defined(SOKOL_DUMMY_BACKEND)
  // nothing
#elif defined(__APPLE__)
  #define _SAUDIO_APPLE (1)
  #include <TargetConditionals.h>
  #if defined(TARGET_OS_IPHONE) && TARGET_OS_IPHONE
    #define _SAUDIO_IOS (1)
  #else
    #define _SAUDIO_MACOS (1)
  #endif
#elif defined(__EMSCRIPTEN__)
  #define _SAUDIO_EMSCRIPTEN
#elif defined(_WIN32)
  #define _SAUDIO_WINDOWS (1)
  #include <winapifamily.h>
  #if (defined(WINAPI_FAMILY_PARTITION) && !WINAPI_FAMILY_PARTITION(WINAPI_PARTITION_DESKTOP))
    #define _SAUDIO_UWP (1)
  #else
    #define _SAUDIO_WIN32 (1)
  #endif
#elif defined(__ANDROID__)
  #define _SAUDIO_ANDROID (1)
#elif defined(__linux__) || defined(__unix__)
  #define _SAUDIO_LINUX (1)
#else
#error "sokol_audio.h: Unknown platform"
#endif

// platform-specific headers and definitions
#if defined(SOKOL_DUMMY_BACKEND)
  #define _SAUDIO_NOTHREADS (1)
#elif defined(_SAUDIO_WINDOWS)
  #define _SAUDIO_WINTHREADS (1)
  #ifndef WIN32_LEAN_AND_MEAN
  #define WIN32_LEAN_AND_MEAN
  #endif
  #ifndef NOMINMAX
  #define NOMINMAX
  #endif
  #include <windows.h>
  #include <synchapi.h>
  #if defined(_SAUDIO_UWP)
    #pragma comment (lib, "WindowsApp")
  #else
    #pragma comment (lib, "kernel32")
    #pragma comment (lib, "ole32")
  #endif
  #ifndef CINTERFACE
  #define CINTERFACE
  #endif
  #ifndef COBJMACROS
  #define COBJMACROS
  #endif
  #ifndef CONST_VTABLE
  #define CONST_VTABLE
  #endif
  #include <mmdeviceapi.h>
  #include <audioclient.h>
  static const IID _saudio_IID_IAudioClient = { 0x1cb9ad4c, 0xdbfa, 0x4c32, { 0xb1, 0x78, 0xc2, 0xf5, 0x68, 0xa7, 0x03, 0xb2 } };
  static const IID _saudio_IID_IMMDeviceEnumerator = { 0xa95664d2, 0x9614, 0x4f35, { 0xa7, 0x46, 0xde, 0x8d, 0xb6, 0x36, 0x17, 0xe6 } };
  static const CLSID _saudio_CLSID_IMMDeviceEnumerator = { 0xbcde0395, 0xe52f, 0x467c, { 0x8e, 0x3d, 0xc4, 0x57, 0x92, 0x91, 0x69, 0x2e } };
  static const IID _saudio_IID_IAudioRenderClient = { 0xf294acfc, 0x3146, 0x4483,{ 0xa7, 0xbf, 0xad, 0xdc, 0xa7, 0xc2, 0x60, 0xe2 } };
  static const IID _saudio_IID_Devinterface_Audio_Render = { 0xe6327cad, 0xdcec, 0x4949, {0xae, 0x8a, 0x99, 0x1e, 0x97, 0x6a, 0x79, 0xd2 } };
  static const IID _saudio_IID_IActivateAudioInterface_Completion_Handler = { 0x94ea2b94, 0xe9cc, 0x49e0, {0xc0, 0xff, 0xee, 0x64, 0xca, 0x8f, 0x5b, 0x90} };
  #if defined(__cplusplus)
  #define _SOKOL_AUDIO_WIN32COM_ID(x) (x)
  #else
  #define _SOKOL_AUDIO_WIN32COM_ID(x) (&x)
  #endif
  /* fix for Visual Studio 2015 SDKs */
  #ifndef AUDCLNT_STREAMFLAGS_AUTOCONVERTPCM
  #define AUDCLNT_STREAMFLAGS_AUTOCONVERTPCM 0x80000000
  #endif
  #ifndef AUDCLNT_STREAMFLAGS_SRC_DEFAULT_QUALITY
  #define AUDCLNT_STREAMFLAGS_SRC_DEFAULT_QUALITY 0x08000000
  #endif
  #ifdef _MSC_VER
    #pragma warning(push)
    #pragma warning(disable:4505)  /* unreferenced local function has been removed */
  #endif
#elif defined(_SAUDIO_APPLE)
  #define _SAUDIO_PTHREADS (1)
  #include <pthread.h>
  #if defined(_SAUDIO_IOS)
    // always use system headers on iOS (for now at least)
    #if !defined(SAUDIO_OSX_USE_SYSTEM_HEADERS)
      #define SAUDIO_OSX_USE_SYSTEM_HEADERS (1)
    #endif
    #if !defined(__cplusplus)
      #if __has_feature(objc_arc) && !__has_feature(objc_arc_fields)
        #error "sokol_audio.h on iOS requires __has_feature(objc_arc_field) if ARC is enabled (use a more recent compiler version)"
      #endif
    #endif
    #include <AudioToolbox/AudioToolbox.h>
    #include <AVFoundation/AVFoundation.h>
  #else
    #if defined(SAUDIO_OSX_USE_SYSTEM_HEADERS)
      #include <AudioToolbox/AudioToolbox.h>
    #endif
  #endif
#elif defined(_SAUDIO_ANDROID)
  #define _SAUDIO_PTHREADS (1)
  #include <pthread.h>
  #include "SLES/OpenSLES_Android.h"
#elif defined(_SAUDIO_LINUX)
  #define _SAUDIO_PTHREADS (1)
  #include <pthread.h>
  #define ALSA_PCM_NEW_HW_PARAMS_API
  #include <alsa/asoundlib.h>
#elif defined(__EMSCRIPTEN__)
  #define _SAUDIO_NOTHREADS (1)
  #include <emscripten/emscripten.h>
#endif

#define _saudio_def(val, def) (((val) == 0) ? (def) : (val))
#define _saudio_def_flt(val, def) (((val) == 0.0f) ? (def) : (val))

#define _SAUDIO_DEFAULT_SAMPLE_RATE (44100)
#define _SAUDIO_DEFAULT_BUFFER_FRAMES (2048)
#define _SAUDIO_DEFAULT_PACKET_FRAMES (128)
#define _SAUDIO_DEFAULT_NUM_PACKETS ((_SAUDIO_DEFAULT_BUFFER_FRAMES/_SAUDIO_DEFAULT_PACKET_FRAMES)*4)

#ifndef SAUDIO_RING_MAX_SLOTS
#define SAUDIO_RING_MAX_SLOTS (1024)
#endif

/*=== MUTEX WRAPPER DECLARATIONS =============================================*/
#if defined(_SAUDIO_PTHREADS)

typedef struct {
  pthread_mutex_t mutex;
} _saudio_mutex_t;

#elif defined(_SAUDIO_WINTHREADS)

typedef struct {
  CRITICAL_SECTION critsec;
} _saudio_mutex_t;

#elif defined(_SAUDIO_NOTHREADS)

typedef struct {
  int dummy_mutex;
} _saudio_mutex_t;

#endif

/*=== DUMMY BACKEND DECLARATIONS =============================================*/
#if defined(SOKOL_DUMMY_BACKEND)

typedef struct {
  int dummy_backend;
} _saudio_backend_t;

/*=== COREAUDIO BACKEND DECLARATIONS =========================================*/
#elif defined(_SAUDIO_APPLE)

#if defined(SAUDIO_OSX_USE_SYSTEM_HEADERS)

typedef AudioQueueRef _saudio_AudioQueueRef;
typedef AudioQueueBufferRef _saudio_AudioQueueBufferRef;
typedef AudioStreamBasicDescription _saudio_AudioStreamBasicDescription;
typedef OSStatus _saudio_OSStatus;

#define _saudio_kAudioFormatLinearPCM (kAudioFormatLinearPCM)
#define _saudio_kLinearPCMFormatFlagIsFloat (kLinearPCMFormatFlagIsFloat)
#define _saudio_kAudioFormatFlagIsPacked (kAudioFormatFlagIsPacked)

#else

// embedded AudioToolbox declarations
typedef uint32_t _saudio_AudioFormatID;
typedef uint32_t _saudio_AudioFormatFlags;
typedef int32_t _saudio_OSStatus;
typedef uint32_t _saudio_SMPTETimeType;
typedef uint32_t _saudio_SMPTETimeFlags;
typedef uint32_t _saudio_AudioTimeStampFlags;
typedef void* _saudio_CFRunLoopRef;
typedef void* _saudio_CFStringRef;
typedef void* _saudio_AudioQueueRef;

#define _saudio_kAudioFormatLinearPCM ('lpcm')
#define _saudio_kLinearPCMFormatFlagIsFloat (1U << 0)
#define _saudio_kAudioFormatFlagIsPacked (1U << 3)

typedef struct _saudio_AudioStreamBasicDescription {
  double mSampleRate;
  _saudio_AudioFormatID mFormatID;
  _saudio_AudioFormatFlags mFormatFlags;
  uint32_t mBytesPerPacket;
  uint32_t mFramesPerPacket;
  uint32_t mBytesPerFrame;
  uint32_t mChannelsPerFrame;
  uint32_t mBitsPerChannel;
  uint32_t mReserved;
} _saudio_AudioStreamBasicDescription;

typedef struct _saudio_AudioStreamPacketDescription {
  int64_t mStartOffset;
  uint32_t mVariableFramesInPacket;
  uint32_t mDataByteSize;
} _saudio_AudioStreamPacketDescription;

typedef struct _saudio_SMPTETime {
  int16_t mSubframes;
  int16_t mSubframeDivisor;
  uint32_t mCounter;
  _saudio_SMPTETimeType mType;
  _saudio_SMPTETimeFlags mFlags;
  int16_t mHours;
  int16_t mMinutes;
  int16_t mSeconds;
  int16_t mFrames;
} _saudio_SMPTETime;

typedef struct _saudio_AudioTimeStamp {
  double mSampleTime;
  uint64_t mHostTime;
  double mRateScalar;
  uint64_t mWordClockTime;
  _saudio_SMPTETime mSMPTETime;
  _saudio_AudioTimeStampFlags mFlags;
  uint32_t mReserved;
} _saudio_AudioTimeStamp;

typedef struct _saudio_AudioQueueBuffer {
  const uint32_t mAudioDataBytesCapacity;
  void* const mAudioData;
  uint32_t mAudioDataByteSize;
  void * mUserData;
  const uint32_t mPacketDescriptionCapacity;
  _saudio_AudioStreamPacketDescription* const mPacketDescriptions;
  uint32_t mPacketDescriptionCount;
} _saudio_AudioQueueBuffer;
typedef _saudio_AudioQueueBuffer* _saudio_AudioQueueBufferRef;

typedef void (*_saudio_AudioQueueOutputCallback)(void* user_data, _saudio_AudioQueueRef inAQ, _saudio_AudioQueueBufferRef inBuffer);

extern _saudio_OSStatus AudioQueueNewOutput(const _saudio_AudioStreamBasicDescription* inFormat, _saudio_AudioQueueOutputCallback inCallbackProc, void* inUserData, _saudio_CFRunLoopRef inCallbackRunLoop, _saudio_CFStringRef inCallbackRunLoopMode, uint32_t inFlags, _saudio_AudioQueueRef* outAQ);
extern _saudio_OSStatus AudioQueueDispose(_saudio_AudioQueueRef inAQ, bool inImmediate);
extern _saudio_OSStatus AudioQueueAllocateBuffer(_saudio_AudioQueueRef inAQ, uint32_t inBufferByteSize, _saudio_AudioQueueBufferRef* outBuffer);
extern _saudio_OSStatus AudioQueueEnqueueBuffer(_saudio_AudioQueueRef inAQ, _saudio_AudioQueueBufferRef inBuffer, uint32_t inNumPacketDescs, const _saudio_AudioStreamPacketDescription* inPacketDescs);
extern _saudio_OSStatus AudioQueueStart(_saudio_AudioQueueRef inAQ, const _saudio_AudioTimeStamp * inStartTime);
extern _saudio_OSStatus AudioQueueStop(_saudio_AudioQueueRef inAQ, bool inImmediate);
#endif // SAUDIO_OSX_USE_SYSTEM_HEADERS

typedef struct {
  _saudio_AudioQueueRef ca_audio_queue;
  #if defined(_SAUDIO_IOS)
  id ca_interruption_handler;
  #endif
} _saudio_backend_t;

/*=== ALSA BACKEND DECLARATIONS ==============================================*/
#elif defined(_SAUDIO_LINUX)

typedef struct {
  snd_pcm_t* device;
  float* buffer;
  int buffer_byte_size;
  int buffer_frames;
  pthread_t thread;
  bool thread_stop;
} _saudio_backend_t;

/*=== OpenSLES BACKEND DECLARATIONS ==============================================*/
#elif defined(_SAUDIO_ANDROID)

#define SAUDIO_NUM_BUFFERS 2

typedef struct {
  pthread_mutex_t mutex;
  pthread_cond_t cond;
  int count;
} _saudio_semaphore_t;

typedef struct {
  SLObjectItf engine_obj;
  SLEngineItf engine;
  SLObjectItf output_mix_obj;
  SLVolumeItf output_mix_vol;
  SLDataLocator_OutputMix out_locator;
  SLDataSink dst_data_sink;
  SLObjectItf player_obj;
  SLPlayItf player;
  SLVolumeItf player_vol;
  SLAndroidSimpleBufferQueueItf player_buffer_queue;

  int16_t* output_buffers[SAUDIO_NUM_BUFFERS];
  float* src_buffer;
  int active_buffer;
  _saudio_semaphore_t buffer_sem;
  pthread_t thread;
  volatile int thread_stop;
  SLDataLocator_AndroidSimpleBufferQueue in_locator;
} _saudio_backend_t;

/*=== WASAPI BACKEND DECLARATIONS ============================================*/
#elif defined(_SAUDIO_WINDOWS)

typedef struct {
  HANDLE thread_handle;
  HANDLE buffer_end_event;
  bool stop;
  UINT32 dst_buffer_frames;
  int src_buffer_frames;
  int src_buffer_byte_size;
  int src_buffer_pos;
  float* src_buffer;
} _saudio_wasapi_thread_data_t;

typedef struct {
  #if defined(_SAUDIO_UWP)
    LPOLESTR interface_activation_audio_interface_uid_string;
    IActivateAudioInterfaceAsyncOperation* interface_activation_operation;
    BOOL interface_activation_success;
    HANDLE interface_activation_mutex;
  #else
    IMMDeviceEnumerator* device_enumerator;
    IMMDevice* device;
  #endif
  IAudioClient* audio_client;
  IAudioRenderClient* render_client;
  int si16_bytes_per_frame;
  _saudio_wasapi_thread_data_t thread;
} _saudio_backend_t;

/*=== WEBAUDIO BACKEND DECLARATIONS ==========================================*/
#elif defined(_SAUDIO_EMSCRIPTEN)

typedef struct {
  uint8_t* buffer;
} _saudio_backend_t;

#else
#error "unknown platform"
#endif

/*=== GENERAL DECLARATIONS ===================================================*/

/* a ringbuffer structure */
typedef struct {
  int head; // next slot to write to
  int tail; // next slot to read from
  int num;  // number of slots in queue
  int queue[SAUDIO_RING_MAX_SLOTS];
} _saudio_ring_t;

/* a packet FIFO structure */
typedef struct {
  bool valid;
  int packet_size;      /* size of a single packets in bytes(!) */
  int num_packets;      /* number of packet in fifo */
  uint8_t* base_ptr;     /* packet memory chunk base pointer (dynamically allocated) */
  int cur_packet;       /* current write-packet */
  int cur_offset;       /* current byte-offset into current write packet */
  _saudio_mutex_t mutex;   /* mutex for thread-safe access */
  _saudio_ring_t read_queue; /* buffers with data, ready to be streamed */
  _saudio_ring_t write_queue; /* empty buffers, ready to be pushed to */
} _saudio_fifo_t;

/* sokol-audio state */
typedef struct {
  bool valid;
  void (*stream_cb)(float* buffer, int num_frames, int num_channels);
  void (*stream_userdata_cb)(float* buffer, int num_frames, int num_channels, void* user_data);
  void* user_data;
  int sample_rate;      /* sample rate */
  int buffer_frames;     /* number of frames in streaming buffer */
  int bytes_per_frame;    /* filled by backend */
  int packet_frames;     /* number of frames in a packet */
  int num_packets;      /* number of packets in packet queue */
  int num_channels;      /* actual number of channels */
  saudio_desc desc;
  _saudio_fifo_t fifo;
  _saudio_backend_t backend;
} _saudio_state_t;

static _saudio_state_t _saudio;

_SOKOL_PRIVATE bool _saudio_has_callback(void) {
  return (_saudio.stream_cb || _saudio.stream_userdata_cb);
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_stream_callback(float* buffer, int num_frames, int num_channels) {
  if (_saudio.stream_cb) {
    _saudio.stream_cb(buffer, num_frames, num_channels);
  }
  else if (_saudio.stream_userdata_cb) {
    _saudio.stream_userdata_cb(buffer, num_frames, num_channels, _saudio.user_data);
  }
}

/*=== MUTEX IMPLEMENTATION ===================================================*/
#if defined(_SAUDIO_NOTHREADS)

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_mutex_init(_saudio_mutex_t* m) { (void)m; }
_SOKOL_PRIVATE void _saudio_mutex_destroy(_saudio_mutex_t* m) { (void)m; }
_SOKOL_PRIVATE void _saudio_mutex_lock(_saudio_mutex_t* m) { (void)m; }
_SOKOL_PRIVATE void _saudio_mutex_unlock(_saudio_mutex_t* m) { (void)m; }

#elif defined(_SAUDIO_PTHREADS)

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_mutex_init(_saudio_mutex_t* m) {
  pthread_mutexattr_t attr;
  pthread_mutexattr_init(&attr);
  pthread_mutex_init(&m->mutex, &attr);
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_mutex_destroy(_saudio_mutex_t* m) {
  pthread_mutex_destroy(&m->mutex);
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_mutex_lock(_saudio_mutex_t* m) {
  pthread_mutex_lock(&m->mutex);
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_mutex_unlock(_saudio_mutex_t* m) {
  pthread_mutex_unlock(&m->mutex);
}

#elif defined(_SAUDIO_WINTHREADS)

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_mutex_init(_saudio_mutex_t* m) {
  InitializeCriticalSection(&m->critsec);
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_mutex_destroy(_saudio_mutex_t* m) {
  DeleteCriticalSection(&m->critsec);
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_mutex_lock(_saudio_mutex_t* m) {
  EnterCriticalSection(&m->critsec);
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_mutex_unlock(_saudio_mutex_t* m) {
  LeaveCriticalSection(&m->critsec);
}
#else
#error "unknown platform!"
#endif

/*=== RING-BUFFER QUEUE IMPLEMENTATION =======================================*/
_SOKOL_PRIVATE int _saudio_ring_idx(_saudio_ring_t* ring, int i) {
  return (i % ring->num);
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_ring_init(_saudio_ring_t* ring, int num_slots) {
  SOKOL_ASSERT((num_slots + 1) <= SAUDIO_RING_MAX_SLOTS);
  ring->head = 0;
  ring->tail = 0;
  /* one slot reserved to detect 'full' vs 'empty' */
  ring->num = num_slots + 1;
}

_SOKOL_PRIVATE bool _saudio_ring_full(_saudio_ring_t* ring) {
  return _saudio_ring_idx(ring, ring->head + 1) == ring->tail;
}

_SOKOL_PRIVATE bool _saudio_ring_empty(_saudio_ring_t* ring) {
  return ring->head == ring->tail;
}

_SOKOL_PRIVATE int _saudio_ring_count(_saudio_ring_t* ring) {
  int count;
  if (ring->head >= ring->tail) {
    count = ring->head - ring->tail;
  }
  else {
    count = (ring->head + ring->num) - ring->tail;
  }
  SOKOL_ASSERT(count < ring->num);
  return count;
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_ring_enqueue(_saudio_ring_t* ring, int val) {
  SOKOL_ASSERT(!_saudio_ring_full(ring));
  ring->queue[ring->head] = val;
  ring->head = _saudio_ring_idx(ring, ring->head + 1);
}

_SOKOL_PRIVATE int _saudio_ring_dequeue(_saudio_ring_t* ring) {
  SOKOL_ASSERT(!_saudio_ring_empty(ring));
  int val = ring->queue[ring->tail];
  ring->tail = _saudio_ring_idx(ring, ring->tail + 1);
  return val;
}

/*--- a packet fifo for queueing audio data from main thread ----------------*/
_SOKOL_PRIVATE void _saudio_fifo_init_mutex(_saudio_fifo_t* fifo) {
  /* this must be called before initializing both the backend and the fifo itself! */
  _saudio_mutex_init(&fifo->mutex);
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_fifo_init(_saudio_fifo_t* fifo, int packet_size, int num_packets) {
  /* NOTE: there's a chicken-egg situation during the init phase where the
    streaming thread must be started before the fifo is actually initialized,
    thus the fifo init must already be protected from access by the fifo_read() func.
  */
  _saudio_mutex_lock(&fifo->mutex);
  SOKOL_ASSERT((packet_size > 0) && (num_packets > 0));
  fifo->packet_size = packet_size;
  fifo->num_packets = num_packets;
  fifo->base_ptr = (uint8_t*) SOKOL_MALLOC((size_t)(packet_size * num_packets));
  SOKOL_ASSERT(fifo->base_ptr);
  fifo->cur_packet = -1;
  fifo->cur_offset = 0;
  _saudio_ring_init(&fifo->read_queue, num_packets);
  _saudio_ring_init(&fifo->write_queue, num_packets);
  for (int i = 0; i < num_packets; i++) {
    _saudio_ring_enqueue(&fifo->write_queue, i);
  }
  SOKOL_ASSERT(_saudio_ring_full(&fifo->write_queue));
  SOKOL_ASSERT(_saudio_ring_count(&fifo->write_queue) == num_packets);
  SOKOL_ASSERT(_saudio_ring_empty(&fifo->read_queue));
  SOKOL_ASSERT(_saudio_ring_count(&fifo->read_queue) == 0);
  fifo->valid = true;
  _saudio_mutex_unlock(&fifo->mutex);
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_fifo_shutdown(_saudio_fifo_t* fifo) {
  SOKOL_ASSERT(fifo->base_ptr);
  SOKOL_FREE(fifo->base_ptr);
  fifo->base_ptr = 0;
  fifo->valid = false;
  _saudio_mutex_destroy(&fifo->mutex);
}

_SOKOL_PRIVATE int _saudio_fifo_writable_bytes(_saudio_fifo_t* fifo) {
  _saudio_mutex_lock(&fifo->mutex);
  int num_bytes = (_saudio_ring_count(&fifo->write_queue) * fifo->packet_size);
  if (fifo->cur_packet != -1) {
    num_bytes += fifo->packet_size - fifo->cur_offset;
  }
  _saudio_mutex_unlock(&fifo->mutex);
  SOKOL_ASSERT((num_bytes >= 0) && (num_bytes <= (fifo->num_packets * fifo->packet_size)));
  return num_bytes;
}

/* write new data to the write queue, this is called from main thread */
_SOKOL_PRIVATE int _saudio_fifo_write(_saudio_fifo_t* fifo, const uint8_t* ptr, int num_bytes) {
  /* returns the number of bytes written, this will be smaller then requested
    if the write queue runs full
  */
  int all_to_copy = num_bytes;
  while (all_to_copy > 0) {
    /* need to grab a new packet? */
    if (fifo->cur_packet == -1) {
      _saudio_mutex_lock(&fifo->mutex);
      if (!_saudio_ring_empty(&fifo->write_queue)) {
        fifo->cur_packet = _saudio_ring_dequeue(&fifo->write_queue);
      }
      _saudio_mutex_unlock(&fifo->mutex);
      SOKOL_ASSERT(fifo->cur_offset == 0);
    }
    /* append data to current write packet */
    if (fifo->cur_packet != -1) {
      int to_copy = all_to_copy;
      const int max_copy = fifo->packet_size - fifo->cur_offset;
      if (to_copy > max_copy) {
        to_copy = max_copy;
      }
      uint8_t* dst = fifo->base_ptr + fifo->cur_packet * fifo->packet_size + fifo->cur_offset;
      memcpy(dst, ptr, (size_t)to_copy);
      ptr += to_copy;
      fifo->cur_offset += to_copy;
      all_to_copy -= to_copy;
      SOKOL_ASSERT(fifo->cur_offset <= fifo->packet_size);
      SOKOL_ASSERT(all_to_copy >= 0);
    }
    else {
      /* early out if we're starving */
      int bytes_copied = num_bytes - all_to_copy;
      SOKOL_ASSERT((bytes_copied >= 0) && (bytes_copied < num_bytes));
      return bytes_copied;
    }
    /* if write packet is full, push to read queue */
    if (fifo->cur_offset == fifo->packet_size) {
      _saudio_mutex_lock(&fifo->mutex);
      _saudio_ring_enqueue(&fifo->read_queue, fifo->cur_packet);
      _saudio_mutex_unlock(&fifo->mutex);
      fifo->cur_packet = -1;
      fifo->cur_offset = 0;
    }
  }
  SOKOL_ASSERT(all_to_copy == 0);
  return num_bytes;
}

/* read queued data, this is called form the stream callback (maybe separate thread) */
_SOKOL_PRIVATE int _saudio_fifo_read(_saudio_fifo_t* fifo, uint8_t* ptr, int num_bytes) {
  /* NOTE: fifo_read might be called before the fifo is properly initialized */
  _saudio_mutex_lock(&fifo->mutex);
  int num_bytes_copied = 0;
  if (fifo->valid) {
    SOKOL_ASSERT(0 == (num_bytes % fifo->packet_size));
    SOKOL_ASSERT(num_bytes <= (fifo->packet_size * fifo->num_packets));
    const int num_packets_needed = num_bytes / fifo->packet_size;
    uint8_t* dst = ptr;
    /* either pull a full buffer worth of data, or nothing */
    if (_saudio_ring_count(&fifo->read_queue) >= num_packets_needed) {
      for (int i = 0; i < num_packets_needed; i++) {
        int packet_index = _saudio_ring_dequeue(&fifo->read_queue);
        _saudio_ring_enqueue(&fifo->write_queue, packet_index);
        const uint8_t* src = fifo->base_ptr + packet_index * fifo->packet_size;
        memcpy(dst, src, (size_t)fifo->packet_size);
        dst += fifo->packet_size;
        num_bytes_copied += fifo->packet_size;
      }
      SOKOL_ASSERT(num_bytes == num_bytes_copied);
    }
  }
  _saudio_mutex_unlock(&fifo->mutex);
  return num_bytes_copied;
}

/*=== DUMMY BACKEND IMPLEMENTATION ===========================================*/
#if defined(SOKOL_DUMMY_BACKEND)
_SOKOL_PRIVATE bool _saudio_backend_init(void) {
  _saudio.bytes_per_frame = _saudio.num_channels * (int)sizeof(float);
  return true;
};
_SOKOL_PRIVATE void _saudio_backend_shutdown(void) { };

/*=== COREAUDIO BACKEND IMPLEMENTATION =======================================*/
#elif defined(_SAUDIO_APPLE)

#if defined(_SAUDIO_IOS)
#if __has_feature(objc_arc)
#define _SAUDIO_OBJC_RELEASE(obj) { obj = nil; }
#else
#define _SAUDIO_OBJC_RELEASE(obj) { [obj release]; obj = nil; }
#endif

@interface _saudio_interruption_handler : NSObject { }
@end

@implementation _saudio_interruption_handler
-(id)init {
  self = [super init];
  AVAudioSession* session = [AVAudioSession sharedInstance];
  [[NSNotificationCenter defaultCenter] addObserver:self selector:@selector(handle_interruption:) name:AVAudioSessionInterruptionNotification object:session];
  return self;
}

-(void)dealloc {
  [self remove_handler];
  #if !__has_feature(objc_arc)
  [super dealloc];
  #endif
}

-(void)remove_handler {
  [[NSNotificationCenter defaultCenter] removeObserver:self name:@"AVAudioSessionInterruptionNotification" object:nil];
}

-(void)handle_interruption:(NSNotification*)notification {
  AVAudioSession* session = [AVAudioSession sharedInstance];
  SOKOL_ASSERT(session);
  NSDictionary* dict = notification.userInfo;
  SOKOL_ASSERT(dict);
  NSInteger type = [[dict valueForKey:AVAudioSessionInterruptionTypeKey] integerValue];
  switch (type) {
    case AVAudioSessionInterruptionTypeBegan:
      AudioQueuePause(_saudio.backend.ca_audio_queue);
      [session setActive:false error:nil];
      break;
    case AVAudioSessionInterruptionTypeEnded:
      [session setActive:true error:nil];
      AudioQueueStart(_saudio.backend.ca_audio_queue, NULL);
      break;
    default:
      break;
  }
}
@end
#endif // _SAUDIO_IOS

/* NOTE: the buffer data callback is called on a separate thread! */
_SOKOL_PRIVATE void _saudio_coreaudio_callback(void* user_data, _saudio_AudioQueueRef queue, _saudio_AudioQueueBufferRef buffer) {
  _SOKOL_UNUSED(user_data);
  if (_saudio_has_callback()) {
    const int num_frames = (int)buffer->mAudioDataByteSize / _saudio.bytes_per_frame;
    const int num_channels = _saudio.num_channels;
    _saudio_stream_callback((float*)buffer->mAudioData, num_frames, num_channels);
  }
  else {
    uint8_t* ptr = (uint8_t*)buffer->mAudioData;
    int num_bytes = (int) buffer->mAudioDataByteSize;
    if (0 == _saudio_fifo_read(&_saudio.fifo, ptr, num_bytes)) {
      /* not enough read data available, fill the entire buffer with silence */
      memset(ptr, 0, (size_t)num_bytes);
    }
  }
  AudioQueueEnqueueBuffer(queue, buffer, 0, NULL);
}

_SOKOL_PRIVATE bool _saudio_backend_init(void) {
  SOKOL_ASSERT(0 == _saudio.backend.ca_audio_queue);

  #if defined(_SAUDIO_IOS)
    /* activate audio session */
    AVAudioSession* session = [AVAudioSession sharedInstance];
    SOKOL_ASSERT(session != nil);
    [session setCategory: AVAudioSessionCategoryPlayback withOptions:AVAudioSessionCategoryOptionDefaultToSpeaker error:nil];
    [session setActive:true error:nil];

    /* create interruption handler */
    _saudio.backend.ca_interruption_handler = [[_saudio_interruption_handler alloc] init];
  #endif // _SAUDIO_IOS

  /* create an audio queue with fp32 samples */
  _saudio_AudioStreamBasicDescription fmt;
  memset(&fmt, 0, sizeof(fmt));
  fmt.mSampleRate = (double) _saudio.sample_rate;
  fmt.mFormatID = _saudio_kAudioFormatLinearPCM;
  fmt.mFormatFlags = _saudio_kLinearPCMFormatFlagIsFloat | _saudio_kAudioFormatFlagIsPacked;
  fmt.mFramesPerPacket = 1;
  fmt.mChannelsPerFrame = (uint32_t) _saudio.num_channels;
  fmt.mBytesPerFrame = (uint32_t)sizeof(float) * (uint32_t)_saudio.num_channels;
  fmt.mBytesPerPacket = fmt.mBytesPerFrame;
  fmt.mBitsPerChannel = 32;
  _saudio_OSStatus res = AudioQueueNewOutput(&fmt, _saudio_coreaudio_callback, 0, NULL, NULL, 0, &_saudio.backend.ca_audio_queue);
  SOKOL_ASSERT((res == 0) && _saudio.backend.ca_audio_queue);

  /* create 2 audio buffers */
  for (int i = 0; i < 2; i++) {
    _saudio_AudioQueueBufferRef buf = NULL;
    const uint32_t buf_byte_size = (uint32_t)_saudio.buffer_frames * fmt.mBytesPerFrame;
    res = AudioQueueAllocateBuffer(_saudio.backend.ca_audio_queue, buf_byte_size, &buf);
    SOKOL_ASSERT((res == 0) && buf);
    buf->mAudioDataByteSize = buf_byte_size;
    memset(buf->mAudioData, 0, buf->mAudioDataByteSize);
    AudioQueueEnqueueBuffer(_saudio.backend.ca_audio_queue, buf, 0, NULL);
  }

  /* init or modify actual playback parameters */
  _saudio.bytes_per_frame = (int)fmt.mBytesPerFrame;

  /* ...and start playback */
  res = AudioQueueStart(_saudio.backend.ca_audio_queue, NULL);
  SOKOL_ASSERT(0 == res);

  return true;
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_backend_shutdown(void) {
  AudioQueueStop(_saudio.backend.ca_audio_queue, true);
  AudioQueueDispose(_saudio.backend.ca_audio_queue, false);
  _saudio.backend.ca_audio_queue = NULL;
  #if defined(_SAUDIO_IOS)
    /* remove interruption handler */
    if (_saudio.backend.ca_interruption_handler != nil) {
      [_saudio.backend.ca_interruption_handler remove_handler];
      _SAUDIO_OBJC_RELEASE(_saudio.backend.ca_interruption_handler);
    }
    /* deactivate audio session */
    AVAudioSession* session = [AVAudioSession sharedInstance];
    SOKOL_ASSERT(session);
    [session setActive:false error:nil];;
  #endif // _SAUDIO_IOS
}

/*=== ALSA BACKEND IMPLEMENTATION ============================================*/
#elif defined(_SAUDIO_LINUX)

/* the streaming callback runs in a separate thread */
_SOKOL_PRIVATE void* _saudio_alsa_cb(void* param) {
  _SOKOL_UNUSED(param);
  while (!_saudio.backend.thread_stop) {
    /* snd_pcm_writei() will be blocking until it needs data */
    int write_res = snd_pcm_writei(_saudio.backend.device, _saudio.backend.buffer, (snd_pcm_uframes_t)_saudio.backend.buffer_frames);
    if (write_res < 0) {
      /* underrun occurred */
      snd_pcm_prepare(_saudio.backend.device);
    }
    else {
      /* fill the streaming buffer with new data */
      if (_saudio_has_callback()) {
        _saudio_stream_callback(_saudio.backend.buffer, _saudio.backend.buffer_frames, _saudio.num_channels);
      }
      else {
        if (0 == _saudio_fifo_read(&_saudio.fifo, (uint8_t*)_saudio.backend.buffer, _saudio.backend.buffer_byte_size)) {
          /* not enough read data available, fill the entire buffer with silence */
          memset(_saudio.backend.buffer, 0, (size_t)_saudio.backend.buffer_byte_size);
        }
      }
    }
  }
  return 0;
}

_SOKOL_PRIVATE bool _saudio_backend_init(void) {
  int dir; uint32_t rate;
  int rc = snd_pcm_open(&_saudio.backend.device, "default", SND_PCM_STREAM_PLAYBACK, 0);
  if (rc < 0) {
    SOKOL_LOG("sokol_audio.h: snd_pcm_open() failed");
    return false;
  }

  /* configuration works by restricting the 'configuration space' step
    by step, we require all parameters except the sample rate to
    match perfectly
  */
  snd_pcm_hw_params_t* params = 0;
  snd_pcm_hw_params_alloca(&params);
  snd_pcm_hw_params_any(_saudio.backend.device, params);
  snd_pcm_hw_params_set_access(_saudio.backend.device, params, SND_PCM_ACCESS_RW_INTERLEAVED);
  if (0 > snd_pcm_hw_params_set_format(_saudio.backend.device, params, SND_PCM_FORMAT_FLOAT_LE)) {
    SOKOL_LOG("sokol_audio.h: float samples not supported");
    goto error;
  }
  if (0 > snd_pcm_hw_params_set_buffer_size(_saudio.backend.device, params, (snd_pcm_uframes_t)_saudio.buffer_frames)) {
    SOKOL_LOG("sokol_audio.h: requested buffer size not supported");
    goto error;
  }
  if (0 > snd_pcm_hw_params_set_channels(_saudio.backend.device, params, (uint32_t)_saudio.num_channels)) {
    SOKOL_LOG("sokol_audio.h: requested channel count not supported");
    goto error;
  }
  /* let ALSA pick a nearby sampling rate */
  rate = (uint32_t) _saudio.sample_rate;
  dir = 0;
  if (0 > snd_pcm_hw_params_set_rate_near(_saudio.backend.device, params, &rate, &dir)) {
    SOKOL_LOG("sokol_audio.h: snd_pcm_hw_params_set_rate_near() failed");
    goto error;
  }
  if (0 > snd_pcm_hw_params(_saudio.backend.device, params)) {
    SOKOL_LOG("sokol_audio.h: snd_pcm_hw_params() failed");
    goto error;
  }

  /* read back actual sample rate and channels */
  _saudio.sample_rate = (int)rate;
  _saudio.bytes_per_frame = _saudio.num_channels * (int)sizeof(float);

  /* allocate the streaming buffer */
  _saudio.backend.buffer_byte_size = _saudio.buffer_frames * _saudio.bytes_per_frame;
  _saudio.backend.buffer_frames = _saudio.buffer_frames;
  _saudio.backend.buffer = (float*) SOKOL_MALLOC((size_t)_saudio.backend.buffer_byte_size);
  memset(_saudio.backend.buffer, 0, (size_t)_saudio.backend.buffer_byte_size);

  /* create the buffer-streaming start thread */
  if (0 != pthread_create(&_saudio.backend.thread, 0, _saudio_alsa_cb, 0)) {
    SOKOL_LOG("sokol_audio.h: pthread_create() failed");
    goto error;
  }

  return true;
error:
  if (_saudio.backend.device) {
    snd_pcm_close(_saudio.backend.device);
    _saudio.backend.device = 0;
  }
  return false;
};

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_backend_shutdown(void) {
  SOKOL_ASSERT(_saudio.backend.device);
  _saudio.backend.thread_stop = true;
  pthread_join(_saudio.backend.thread, 0);
  snd_pcm_drain(_saudio.backend.device);
  snd_pcm_close(_saudio.backend.device);
  SOKOL_FREE(_saudio.backend.buffer);
};

/*=== WASAPI BACKEND IMPLEMENTATION ==========================================*/
#elif defined(_SAUDIO_WINDOWS)

#if defined(_SAUDIO_UWP)
/* Minimal implementation of an IActivateAudioInterfaceCompletionHandler COM object in plain C.
  Meant to be a static singleton (always one reference when add/remove reference)
  and implements IUnknown and IActivateAudioInterfaceCompletionHandler when queryinterface'd

  Do not know why but IActivateAudioInterfaceCompletionHandler's GUID is not the one system queries for,
  so I'm advertising the one actually requested.
*/
_SOKOL_PRIVATE HRESULT STDMETHODCALLTYPE _saudio_interface_completion_handler_queryinterface(IActivateAudioInterfaceCompletionHandler* instance, REFIID riid, void** ppvObject) {
  if (!ppvObject) {
    return E_POINTER;
  }

  if (IsEqualIID(riid, _SOKOL_AUDIO_WIN32COM_ID(_saudio_IID_IActivateAudioInterface_Completion_Handler)) || IsEqualIID(riid, _SOKOL_AUDIO_WIN32COM_ID(IID_IUnknown)))
  {
    *ppvObject = (void*)instance;
    return S_OK;
  }

  *ppvObject = NULL;
  return E_NOINTERFACE;
}

_SOKOL_PRIVATE ULONG STDMETHODCALLTYPE _saudio_interface_completion_handler_addref_release(IActivateAudioInterfaceCompletionHandler* instance) {
  _SOKOL_UNUSED(instance);
  return 1;
}

_SOKOL_PRIVATE HRESULT STDMETHODCALLTYPE _saudio_backend_activate_audio_interface_cb(IActivateAudioInterfaceCompletionHandler* instance, IActivateAudioInterfaceAsyncOperation* activateOperation) {
  _SOKOL_UNUSED(instance);
  WaitForSingleObject(_saudio.backend.interface_activation_mutex, INFINITE);
  _saudio.backend.interface_activation_success = TRUE;
  HRESULT activation_result;
  if (FAILED(activateOperation->lpVtbl->GetActivateResult(activateOperation, &activation_result, (IUnknown**)(&_saudio.backend.audio_client))) || FAILED(activation_result)) {
    _saudio.backend.interface_activation_success = FALSE;
  }

  ReleaseMutex(_saudio.backend.interface_activation_mutex);
  return S_OK;
}
#endif // _SAUDIO_UWP

/* fill intermediate buffer with new data and reset buffer_pos */
_SOKOL_PRIVATE void _saudio_wasapi_fill_buffer(void) {
  if (_saudio_has_callback()) {
    _saudio_stream_callback(_saudio.backend.thread.src_buffer, _saudio.backend.thread.src_buffer_frames, _saudio.num_channels);
  }
  else {
    if (0 == _saudio_fifo_read(&_saudio.fifo, (uint8_t*)_saudio.backend.thread.src_buffer, _saudio.backend.thread.src_buffer_byte_size)) {
      /* not enough read data available, fill the entire buffer with silence */
      memset(_saudio.backend.thread.src_buffer, 0, (size_t)_saudio.backend.thread.src_buffer_byte_size);
    }
  }
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_wasapi_submit_buffer(int num_frames) {
  BYTE* wasapi_buffer = 0;
  if (FAILED(IAudioRenderClient_GetBuffer(_saudio.backend.render_client, num_frames, &wasapi_buffer))) {
    return;
  }
  SOKOL_ASSERT(wasapi_buffer);

  /* convert float samples to int16_t, refill float buffer if needed */
  const int num_samples = num_frames * _saudio.num_channels;
  int16_t* dst = (int16_t*) wasapi_buffer;
  int buffer_pos = _saudio.backend.thread.src_buffer_pos;
  const int buffer_float_size = _saudio.backend.thread.src_buffer_byte_size / (int)sizeof(float);
  float* src = _saudio.backend.thread.src_buffer;
  for (int i = 0; i < num_samples; i++) {
    if (0 == buffer_pos) {
      _saudio_wasapi_fill_buffer();
    }
    dst[i] = (int16_t) (src[buffer_pos] * 0x7FFF);
    buffer_pos += 1;
    if (buffer_pos == buffer_float_size) {
      buffer_pos = 0;
    }
  }
  _saudio.backend.thread.src_buffer_pos = buffer_pos;

  IAudioRenderClient_ReleaseBuffer(_saudio.backend.render_client, num_frames, 0);
}

_SOKOL_PRIVATE DWORD WINAPI _saudio_wasapi_thread_fn(LPVOID param) {
  (void)param;
  _saudio_wasapi_submit_buffer(_saudio.backend.thread.src_buffer_frames);
  IAudioClient_Start(_saudio.backend.audio_client);
  while (!_saudio.backend.thread.stop) {
    WaitForSingleObject(_saudio.backend.thread.buffer_end_event, INFINITE);
    UINT32 padding = 0;
    if (FAILED(IAudioClient_GetCurrentPadding(_saudio.backend.audio_client, &padding))) {
      continue;
    }
    SOKOL_ASSERT(_saudio.backend.thread.dst_buffer_frames >= padding);
    int num_frames = (int)_saudio.backend.thread.dst_buffer_frames - (int)padding;
    if (num_frames > 0) {
      _saudio_wasapi_submit_buffer(num_frames);
    }
  }
  return 0;
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_wasapi_release(void) {
  if (_saudio.backend.thread.src_buffer) {
    SOKOL_FREE(_saudio.backend.thread.src_buffer);
    _saudio.backend.thread.src_buffer = 0;
  }
  if (_saudio.backend.render_client) {
    IAudioRenderClient_Release(_saudio.backend.render_client);
    _saudio.backend.render_client = 0;
  }
  if (_saudio.backend.audio_client) {
    IAudioClient_Release(_saudio.backend.audio_client);
    _saudio.backend.audio_client = 0;
  }
  #if defined(_SAUDIO_UWP)
    if (_saudio.backend.interface_activation_audio_interface_uid_string) {
      CoTaskMemFree(_saudio.backend.interface_activation_audio_interface_uid_string);
      _saudio.backend.interface_activation_audio_interface_uid_string = 0;
    }
    if (_saudio.backend.interface_activation_operation) {
      IActivateAudioInterfaceAsyncOperation_Release(_saudio.backend.interface_activation_operation);
      _saudio.backend.interface_activation_operation = 0;
    }
  #else
    if (_saudio.backend.device) {
      IMMDevice_Release(_saudio.backend.device);
      _saudio.backend.device = 0;
    }
    if (_saudio.backend.device_enumerator) {
      IMMDeviceEnumerator_Release(_saudio.backend.device_enumerator);
      _saudio.backend.device_enumerator = 0;
    }
  #endif
  if (0 != _saudio.backend.thread.buffer_end_event) {
    CloseHandle(_saudio.backend.thread.buffer_end_event);
    _saudio.backend.thread.buffer_end_event = 0;
  }
}

_SOKOL_PRIVATE bool _saudio_backend_init(void) {
  REFERENCE_TIME dur;
  /* UWP Threads are CoInitialized by default with a different threading model, and this call fails
  See https://github.com/Microsoft/cppwinrt/issues/6#issuecomment-253930637 */
  #if defined(_SAUDIO_WIN32)
    /* CoInitializeEx could have been called elsewhere already, in which
      case the function returns with S_FALSE (thus it does not make much
      sense to check the result)
    */
    HRESULT hr = CoInitializeEx(0, COINIT_MULTITHREADED);
    _SOKOL_UNUSED(hr);
  #endif
  _saudio.backend.thread.buffer_end_event = CreateEvent(0, FALSE, FALSE, 0);
  if (0 == _saudio.backend.thread.buffer_end_event) {
    SOKOL_LOG("sokol_audio wasapi: failed to create buffer_end_event");
    goto error;
  }
  #if defined(_SAUDIO_UWP)
    _saudio.backend.interface_activation_mutex = CreateMutexA(NULL, FALSE, "interface_activation_mutex");
    if (_saudio.backend.interface_activation_mutex == NULL) {
      SOKOL_LOG("sokol_audio wasapi: failed to create interface activation mutex");
      goto error;
    }
    if (FAILED(StringFromIID(_SOKOL_AUDIO_WIN32COM_ID(_saudio_IID_Devinterface_Audio_Render), &_saudio.backend.interface_activation_audio_interface_uid_string))) {
      SOKOL_LOG("sokol_audio wasapi: failed to get default audio device ID string");
      goto error;
    }

    /* static instance of the fake COM object */
    static IActivateAudioInterfaceCompletionHandlerVtbl completion_handler_interface_vtable = {
      _saudio_interface_completion_handler_queryinterface,
      _saudio_interface_completion_handler_addref_release,
      _saudio_interface_completion_handler_addref_release,
      _saudio_backend_activate_audio_interface_cb
    };
    static IActivateAudioInterfaceCompletionHandler completion_handler_interface = { &completion_handler_interface_vtable };

    if (FAILED(ActivateAudioInterfaceAsync(_saudio.backend.interface_activation_audio_interface_uid_string, _SOKOL_AUDIO_WIN32COM_ID(_saudio_IID_IAudioClient), NULL, &completion_handler_interface, &_saudio.backend.interface_activation_operation))) {
      SOKOL_LOG("sokol_audio wasapi: failed to get default audio device ID string");
      goto error;
    }
    while (!(_saudio.backend.audio_client)) {
      if (WaitForSingleObject(_saudio.backend.interface_activation_mutex, 10) != WAIT_TIMEOUT) {
        ReleaseMutex(_saudio.backend.interface_activation_mutex);
      }
    }

    if (!(_saudio.backend.interface_activation_success)) {
      SOKOL_LOG("sokol_audio wasapi: interface activation failed. Unable to get audio client");
      goto error;
    }

  #else
    if (FAILED(CoCreateInstance(_SOKOL_AUDIO_WIN32COM_ID(_saudio_CLSID_IMMDeviceEnumerator),
      0, CLSCTX_ALL,
      _SOKOL_AUDIO_WIN32COM_ID(_saudio_IID_IMMDeviceEnumerator),
      (void**)&_saudio.backend.device_enumerator)))
    {
      SOKOL_LOG("sokol_audio wasapi: failed to create device enumerator");
      goto error;
    }
    if (FAILED(IMMDeviceEnumerator_GetDefaultAudioEndpoint(_saudio.backend.device_enumerator,
      eRender, eConsole,
      &_saudio.backend.device)))
    {
      SOKOL_LOG("sokol_audio wasapi: GetDefaultAudioEndPoint failed");
      goto error;
    }
    if (FAILED(IMMDevice_Activate(_saudio.backend.device,
      _SOKOL_AUDIO_WIN32COM_ID(_saudio_IID_IAudioClient),
      CLSCTX_ALL, 0,
      (void**)&_saudio.backend.audio_client)))
    {
      SOKOL_LOG("sokol_audio wasapi: device activate failed");
      goto error;
    }
  #endif
  WAVEFORMATEX fmt;
  memset(&fmt, 0, sizeof(fmt));
  fmt.nChannels = (WORD)_saudio.num_channels;
  fmt.nSamplesPerSec = (DWORD)_saudio.sample_rate;
  fmt.wFormatTag = WAVE_FORMAT_PCM;
  fmt.wBitsPerSample = 16;
  fmt.nBlockAlign = (fmt.nChannels * fmt.wBitsPerSample) / 8;
  fmt.nAvgBytesPerSec = fmt.nSamplesPerSec * fmt.nBlockAlign;
  dur = (REFERENCE_TIME)
    (((double)_saudio.buffer_frames) / (((double)_saudio.sample_rate) * (1.0/10000000.0)));
  if (FAILED(IAudioClient_Initialize(_saudio.backend.audio_client,
    AUDCLNT_SHAREMODE_SHARED,
    AUDCLNT_STREAMFLAGS_EVENTCALLBACK|AUDCLNT_STREAMFLAGS_AUTOCONVERTPCM|AUDCLNT_STREAMFLAGS_SRC_DEFAULT_QUALITY,
    dur, 0, &fmt, 0)))
  {
    SOKOL_LOG("sokol_audio wasapi: audio client initialize failed");
    goto error;
  }
  if (FAILED(IAudioClient_GetBufferSize(_saudio.backend.audio_client, &_saudio.backend.thread.dst_buffer_frames))) {
    SOKOL_LOG("sokol_audio wasapi: audio client get buffer size failed");
    goto error;
  }
  if (FAILED(IAudioClient_GetService(_saudio.backend.audio_client,
    _SOKOL_AUDIO_WIN32COM_ID(_saudio_IID_IAudioRenderClient),
    (void**)&_saudio.backend.render_client)))
  {
    SOKOL_LOG("sokol_audio wasapi: audio client GetService failed");
    goto error;
  }
  if (FAILED(IAudioClient_SetEventHandle(_saudio.backend.audio_client, _saudio.backend.thread.buffer_end_event))) {
    SOKOL_LOG("sokol_audio wasapi: audio client SetEventHandle failed");
    goto error;
  }
  _saudio.backend.si16_bytes_per_frame = _saudio.num_channels * (int)sizeof(int16_t);
  _saudio.bytes_per_frame = _saudio.num_channels * (int)sizeof(float);
  _saudio.backend.thread.src_buffer_frames = _saudio.buffer_frames;
  _saudio.backend.thread.src_buffer_byte_size = _saudio.backend.thread.src_buffer_frames * _saudio.bytes_per_frame;

  /* allocate an intermediate buffer for sample format conversion */
  _saudio.backend.thread.src_buffer = (float*) SOKOL_MALLOC((size_t)_saudio.backend.thread.src_buffer_byte_size);
  SOKOL_ASSERT(_saudio.backend.thread.src_buffer);

  /* create streaming thread */
  _saudio.backend.thread.thread_handle = CreateThread(NULL, 0, _saudio_wasapi_thread_fn, 0, 0, 0);
  if (0 == _saudio.backend.thread.thread_handle) {
    SOKOL_LOG("sokol_audio wasapi: CreateThread failed");
    goto error;
  }
  return true;
error:
  _saudio_wasapi_release();
  return false;
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_backend_shutdown(void) {
  if (_saudio.backend.thread.thread_handle) {
    _saudio.backend.thread.stop = true;
    SetEvent(_saudio.backend.thread.buffer_end_event);
    WaitForSingleObject(_saudio.backend.thread.thread_handle, INFINITE);
    CloseHandle(_saudio.backend.thread.thread_handle);
    _saudio.backend.thread.thread_handle = 0;
  }
  if (_saudio.backend.audio_client) {
    IAudioClient_Stop(_saudio.backend.audio_client);
  }
  _saudio_wasapi_release();

  #if defined(_SAUDIO_WIN32)
    CoUninitialize();
  #endif
}

/*=== EMSCRIPTEN BACKEND IMPLEMENTATION ======================================*/
#elif defined(_SAUDIO_EMSCRIPTEN)

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

EMSCRIPTEN_KEEPALIVE int _saudio_emsc_pull(int num_frames) {
  SOKOL_ASSERT(_saudio.backend.buffer);
  if (num_frames == _saudio.buffer_frames) {
    if (_saudio_has_callback()) {
      _saudio_stream_callback((float*)_saudio.backend.buffer, num_frames, _saudio.num_channels);
    }
    else {
      const int num_bytes = num_frames * _saudio.bytes_per_frame;
      if (0 == _saudio_fifo_read(&_saudio.fifo, _saudio.backend.buffer, num_bytes)) {
        /* not enough read data available, fill the entire buffer with silence */
        memset(_saudio.backend.buffer, 0, (size_t)num_bytes);
      }
    }
    int res = (int) _saudio.backend.buffer;
    return res;
  }
  else {
    return 0;
  }
}

#ifdef __cplusplus
} /* extern "C" */
#endif

/* setup the WebAudio context and attach a ScriptProcessorNode */
EM_JS(int, saudio_js_init, (int sample_rate, int num_channels, int buffer_size), {
  Module._saudio_context = null;
  Module._saudio_node = null;
  if (typeof AudioContext !== 'undefined') {
    Module._saudio_context = new AudioContext({
      sampleRate: sample_rate,
      latencyHint: 'interactive',
    });
  }
  else if (typeof webkitAudioContext !== 'undefined') {
    Module._saudio_context = new webkitAudioContext({
      sampleRate: sample_rate,
      latencyHint: 'interactive',
    });
  }
  else {
    Module._saudio_context = null;
    console.log('sokol_audio.h: no WebAudio support');
  }
  if (Module._saudio_context) {
    console.log('sokol_audio.h: sample rate ', Module._saudio_context.sampleRate);
    Module._saudio_node = Module._saudio_context.createScriptProcessor(buffer_size, 0, num_channels);
    Module._saudio_node.onaudioprocess = function pump_audio(event) {
      var num_frames = event.outputBuffer.length;
      var ptr = __saudio_emsc_pull(num_frames);
      if (ptr) {
        var num_channels = event.outputBuffer.numberOfChannels;
        for (var chn = 0; chn < num_channels; chn++) {
          var chan = event.outputBuffer.getChannelData(chn);
          for (var i = 0; i < num_frames; i++) {
            chan[i] = HEAPF32[(ptr>>2) + ((num_channels*i)+chn)]
          }
        }
      }
    };
    Module._saudio_node.connect(Module._saudio_context.destination);

    // in some browsers, WebAudio needs to be activated on a user action
    var resume_webaudio = function() {
      if (Module._saudio_context) {
        if (Module._saudio_context.state === 'suspended') {
          Module._saudio_context.resume();
        }
      }
    };
    document.addEventListener('click', resume_webaudio, {once:true});
    document.addEventListener('touchstart', resume_webaudio, {once:true});
    document.addEventListener('keydown', resume_webaudio, {once:true});
    return 1;
  }
  else {
    return 0;
  }
});

/* shutdown the WebAudioContext and ScriptProcessorNode */
EM_JS(void, saudio_js_shutdown, (void), {
  if (Module._saudio_context !== null) {
    if (Module._saudio_node) {
      Module._saudio_node.disconnect();
    }
    Module._saudio_context.close();
    Module._saudio_context = null;
    Module._saudio_node = null;
  }
});

/* get the actual sample rate back from the WebAudio context */
EM_JS(int, saudio_js_sample_rate, (void), {
  if (Module._saudio_context) {
    return Module._saudio_context.sampleRate;
  }
  else {
    return 0;
  }
});

/* get the actual buffer size in number of frames */
EM_JS(int, saudio_js_buffer_frames, (void), {
  if (Module._saudio_node) {
    return Module._saudio_node.bufferSize;
  }
  else {
    return 0;
  }
});

_SOKOL_PRIVATE bool _saudio_backend_init(void) {
  if (saudio_js_init(_saudio.sample_rate, _saudio.num_channels, _saudio.buffer_frames)) {
    _saudio.bytes_per_frame = (int)sizeof(float) * _saudio.num_channels;
    _saudio.sample_rate = saudio_js_sample_rate();
    _saudio.buffer_frames = saudio_js_buffer_frames();
    const size_t buf_size = (size_t) (_saudio.buffer_frames * _saudio.bytes_per_frame);
    _saudio.backend.buffer = (uint8_t*) SOKOL_MALLOC(buf_size);
    return true;
  }
  else {
    return false;
  }
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_backend_shutdown(void) {
  saudio_js_shutdown();
  if (_saudio.backend.buffer) {
    SOKOL_FREE(_saudio.backend.buffer);
    _saudio.backend.buffer = 0;
  }
}

/*=== ANDROID BACKEND IMPLEMENTATION ======================================*/
#elif defined(_SAUDIO_ANDROID)

#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_semaphore_init(_saudio_semaphore_t* sem) {
  sem->count = 0;
  int r = pthread_mutex_init(&sem->mutex, NULL);
  SOKOL_ASSERT(r == 0);

  r = pthread_cond_init(&sem->cond, NULL);
  SOKOL_ASSERT(r == 0);

  (void)(r);
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_semaphore_destroy(_saudio_semaphore_t* sem)
{
  pthread_cond_destroy(&sem->cond);
  pthread_mutex_destroy(&sem->mutex);
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_semaphore_post(_saudio_semaphore_t* sem, int count)
{
  int r = pthread_mutex_lock(&sem->mutex);
  SOKOL_ASSERT(r == 0);

  for (int ii = 0; ii < count; ii++) {
    r = pthread_cond_signal(&sem->cond);
    SOKOL_ASSERT(r == 0);
  }

  sem->count += count;
  r = pthread_mutex_unlock(&sem->mutex);
  SOKOL_ASSERT(r == 0);

  (void)(r);
}

_SOKOL_PRIVATE bool _saudio_semaphore_wait(_saudio_semaphore_t* sem)
{
  int r = pthread_mutex_lock(&sem->mutex);
  SOKOL_ASSERT(r == 0);

  while (r == 0 && sem->count <= 0) {
    r = pthread_cond_wait(&sem->cond, &sem->mutex);
  }

  bool ok = (r == 0);
  if (ok) {
    --sem->count;
  }
  r = pthread_mutex_unlock(&sem->mutex);
  (void)(r);
  return ok;
}

/* fill intermediate buffer with new data and reset buffer_pos */
_SOKOL_PRIVATE void _saudio_opensles_fill_buffer(void) {
  int src_buffer_frames = _saudio.buffer_frames;
  if (_saudio_has_callback()) {
    _saudio_stream_callback(_saudio.backend.src_buffer, src_buffer_frames, _saudio.num_channels);
  }
  else {
    const int src_buffer_byte_size = src_buffer_frames * _saudio.num_channels * (int)sizeof(float);
    if (0 == _saudio_fifo_read(&_saudio.fifo, (uint8_t*)_saudio.backend.src_buffer, src_buffer_byte_size)) {
      /* not enough read data available, fill the entire buffer with silence */
      memset(_saudio.backend.src_buffer, 0x0, (size_t)src_buffer_byte_size);
    }
  }
}

_SOKOL_PRIVATE void SLAPIENTRY _saudio_opensles_play_cb(SLPlayItf player, void *context, SLuint32 event) {
  (void)(context);
  (void)(player);

  if (event & SL_PLAYEVENT_HEADATEND) {
    _saudio_semaphore_post(&_saudio.backend.buffer_sem, 1);
  }
}

_SOKOL_PRIVATE void* _saudio_opensles_thread_fn(void* param) {
  while (!_saudio.backend.thread_stop) {
    /* get next output buffer, advance, next buffer. */
    int16_t* out_buffer = _saudio.backend.output_buffers[_saudio.backend.active_buffer];
    _saudio.backend.active_buffer = (_saudio.backend.active_buffer + 1) % SAUDIO_NUM_BUFFERS;
    int16_t* next_buffer = _saudio.backend.output_buffers[_saudio.backend.active_buffer];

    /* queue this buffer */
    const int buffer_size_bytes = _saudio.buffer_frames * _saudio.num_channels * (int)sizeof(short);
    (*_saudio.backend.player_buffer_queue)->Enqueue(_saudio.backend.player_buffer_queue, out_buffer, (SLuint32)buffer_size_bytes);

    /* fill the next buffer */
    _saudio_opensles_fill_buffer();
    const int num_samples = _saudio.num_channels * _saudio.buffer_frames;
    for (int i = 0; i < num_samples; ++i) {
      next_buffer[i] = (int16_t) (_saudio.backend.src_buffer[i] * 0x7FFF);
    }

    _saudio_semaphore_wait(&_saudio.backend.buffer_sem);
  }

  return 0;
}

_SOKOL_PRIVATE void _saudio_backend_shutdown(void) {
  _saudio.backend.thread_stop = 1;
  pthread_join(_saudio.backend.thread, 0);

  if (_saudio.backend.player_obj) {
    (*_saudio.backend.player_obj)->Destroy(_saudio.backend.player_obj);
  }

  if (_saudio.backend.output_mix_obj) {
    (*_saudio.backend.output_mix_obj)->Destroy(_saudio.backend.output_mix_obj);
  }

  if (_saudio.backend.engine_obj) {
    (*_saudio.backend.engine_obj)->Destroy(_saudio.backend.engine_obj);
  }

  for (int i = 0; i < SAUDIO_NUM_BUFFERS; i++) {
    SOKOL_FREE(_saudio.backend.output_buffers[i]);
  }
  SOKOL_FREE(_saudio.backend.src_buffer);
}

_SOKOL_PRIVATE bool _saudio_backend_init(void) {
  _saudio.bytes_per_frame = (int)sizeof(float) * _saudio.num_channels;

  for (int i = 0; i < SAUDIO_NUM_BUFFERS; ++i) {
    const int buffer_size_bytes = (int)sizeof(int16_t) * _saudio.num_channels * _saudio.buffer_frames;
    _saudio.backend.output_buffers[i] = (int16_t*) SOKOL_MALLOC((size_t)buffer_size_bytes);
    SOKOL_ASSERT(_saudio.backend.output_buffers[i]);
    memset(_saudio.backend.output_buffers[i], 0x0, (size_t)buffer_size_bytes);
  }

  {
    const int buffer_size_bytes = _saudio.bytes_per_frame * _saudio.buffer_frames;
    _saudio.backend.src_buffer = (float*) SOKOL_MALLOC((size_t)buffer_size_bytes);
    SOKOL_ASSERT(_saudio.backend.src_buffer);
    memset(_saudio.backend.src_buffer, 0x0, (size_t)buffer_size_bytes);
  }

  /* Create engine */
  const SLEngineOption opts[] = { SL_ENGINEOPTION_THREADSAFE, SL_BOOLEAN_TRUE };
  if (slCreateEngine(&_saudio.backend.engine_obj, 1, opts, 0, NULL, NULL ) != SL_RESULT_SUCCESS) {
    SOKOL_LOG("sokol_audio opensles: slCreateEngine failed");
    _saudio_backend_shutdown();
    return false;
  }

  (*_saudio.backend.engine_obj)->Realize(_saudio.backend.engine_obj, SL_BOOLEAN_FALSE);
  if ((*_saudio.backend.engine_obj)->GetInterface(_saudio.backend.engine_obj, SL_IID_ENGINE, &_saudio.backend.engine) != SL_RESULT_SUCCESS) {
    SOKOL_LOG("sokol_audio opensles: GetInterface->Engine failed");
    _saudio_backend_shutdown();
    return false;
  }

  /* Create output mix. */
  {
    const SLInterfaceID ids[] = { SL_IID_VOLUME };
    const SLboolean req[] = { SL_BOOLEAN_FALSE };

    if( (*_saudio.backend.engine)->CreateOutputMix(_saudio.backend.engine, &_saudio.backend.output_mix_obj, 1, ids, req) != SL_RESULT_SUCCESS)
    {
      SOKOL_LOG("sokol_audio opensles: CreateOutputMix failed");
      _saudio_backend_shutdown();
      return false;
    }
    (*_saudio.backend.output_mix_obj)->Realize(_saudio.backend.output_mix_obj, SL_BOOLEAN_FALSE);

    if((*_saudio.backend.output_mix_obj)->GetInterface(_saudio.backend.output_mix_obj, SL_IID_VOLUME, &_saudio.backend.output_mix_vol) != SL_RESULT_SUCCESS) {
      SOKOL_LOG("sokol_audio opensles: GetInterface->OutputMixVol failed");
    }
  }

  /* android buffer queue */
  _saudio.backend.in_locator.locatorType = SL_DATALOCATOR_ANDROIDSIMPLEBUFFERQUEUE;
  _saudio.backend.in_locator.numBuffers = SAUDIO_NUM_BUFFERS;

  /* data format */
  SLDataFormat_PCM format;
  format.formatType = SL_DATAFORMAT_PCM;
  format.numChannels = (SLuint32)_saudio.num_channels;
  format.samplesPerSec = (SLuint32) (_saudio.sample_rate * 1000);
  format.bitsPerSample = SL_PCMSAMPLEFORMAT_FIXED_16;
  format.containerSize = 16;
  format.endianness = SL_BYTEORDER_LITTLEENDIAN;

  if (_saudio.num_channels == 2) {
    format.channelMask = SL_SPEAKER_FRONT_LEFT | SL_SPEAKER_FRONT_RIGHT;
  } else {
    format.channelMask = SL_SPEAKER_FRONT_CENTER;
  }

  SLDataSource src;
  src.pLocator = &_saudio.backend.in_locator;
  src.pFormat = &format;

  /* Output mix. */
  _saudio.backend.out_locator.locatorType = SL_DATALOCATOR_OUTPUTMIX;
  _saudio.backend.out_locator.outputMix = _saudio.backend.output_mix_obj;

  _saudio.backend.dst_data_sink.pLocator = &_saudio.backend.out_locator;
  _saudio.backend.dst_data_sink.pFormat = NULL;

  /* setup player */
  {
    const SLInterfaceID ids[] = { SL_IID_VOLUME, SL_IID_ANDROIDSIMPLEBUFFERQUEUE };
    const SLboolean req[] = { SL_BOOLEAN_FALSE, SL_BOOLEAN_TRUE };

    (*_saudio.backend.engine)->CreateAudioPlayer(_saudio.backend.engine, &_saudio.backend.player_obj, &src, &_saudio.backend.dst_data_sink, sizeof(ids) / sizeof(ids[0]), ids, req);

    (*_saudio.backend.player_obj)->Realize(_saudio.backend.player_obj, SL_BOOLEAN_FALSE);

    (*_saudio.backend.player_obj)->GetInterface(_saudio.backend.player_obj, SL_IID_PLAY, &_saudio.backend.player);
    (*_saudio.backend.player_obj)->GetInterface(_saudio.backend.player_obj, SL_IID_VOLUME, &_saudio.backend.player_vol);

    (*_saudio.backend.player_obj)->GetInterface(_saudio.backend.player_obj, SL_IID_ANDROIDSIMPLEBUFFERQUEUE, &_saudio.backend.player_buffer_queue);
  }

  /* begin */
  {
    const int buffer_size_bytes = (int)sizeof(int16_t) * _saudio.num_channels * _saudio.buffer_frames;
    (*_saudio.backend.player_buffer_queue)->Enqueue(_saudio.backend.player_buffer_queue, _saudio.backend.output_buffers[0], (SLuint32)buffer_size_bytes);
    _saudio.backend.active_buffer = (_saudio.backend.active_buffer + 1) % SAUDIO_NUM_BUFFERS;

    (*_saudio.backend.player)->RegisterCallback(_saudio.backend.player, _saudio_opensles_play_cb, NULL);
    (*_saudio.backend.player)->SetCallbackEventsMask(_saudio.backend.player, SL_PLAYEVENT_HEADATEND);
    (*_saudio.backend.player)->SetPlayState(_saudio.backend.player, SL_PLAYSTATE_PLAYING);
  }

  /* create the buffer-streaming start thread */
  if (0 != pthread_create(&_saudio.backend.thread, 0, _saudio_opensles_thread_fn, 0)) {
    _saudio_backend_shutdown();
    return false;
  }

  return true;
}

#ifdef __cplusplus
} /* extern "C" */
#endif

#else
#error "unsupported platform"
#endif

/*=== PUBLIC API FUNCTIONS ===================================================*/
SOKOL_API_IMPL void saudio_setup(const saudio_desc* desc) {
  SOKOL_ASSERT(!_saudio.valid);
  SOKOL_ASSERT(desc);
  memset(&_saudio, 0, sizeof(_saudio));
  _saudio.desc = *desc;
  _saudio.stream_cb = desc->stream_cb;
  _saudio.stream_userdata_cb = desc->stream_userdata_cb;
  _saudio.user_data = desc->user_data;
  _saudio.sample_rate = _saudio_def(_saudio.desc.sample_rate, _SAUDIO_DEFAULT_SAMPLE_RATE);
  _saudio.buffer_frames = _saudio_def(_saudio.desc.buffer_frames, _SAUDIO_DEFAULT_BUFFER_FRAMES);
  _saudio.packet_frames = _saudio_def(_saudio.desc.packet_frames, _SAUDIO_DEFAULT_PACKET_FRAMES);
  _saudio.num_packets = _saudio_def(_saudio.desc.num_packets, _SAUDIO_DEFAULT_NUM_PACKETS);
  _saudio.num_channels = _saudio_def(_saudio.desc.num_channels, 1);
  _saudio_fifo_init_mutex(&_saudio.fifo);
  if (_saudio_backend_init()) {
    /* the backend might not support the requested exact buffer size,
      make sure the actual buffer size is still a multiple of
      the requested packet size
    */
    if (0 != (_saudio.buffer_frames % _saudio.packet_frames)) {
      SOKOL_LOG("sokol_audio.h: actual backend buffer size isn't multiple of requested packet size");
      _saudio_backend_shutdown();
      return;
    }
    SOKOL_ASSERT(_saudio.bytes_per_frame > 0);
    _saudio_fifo_init(&_saudio.fifo, _saudio.packet_frames * _saudio.bytes_per_frame, _saudio.num_packets);
    _saudio.valid = true;
  }
}

SOKOL_API_IMPL void saudio_shutdown(void) {
  if (_saudio.valid) {
    _saudio_backend_shutdown();
    _saudio_fifo_shutdown(&_saudio.fifo);
    _saudio.valid = false;
  }
}

SOKOL_API_IMPL bool saudio_isvalid(void) {
  return _saudio.valid;
}

SOKOL_API_IMPL void* saudio_userdata(void) {
  return _saudio.desc.user_data;
}

SOKOL_API_IMPL saudio_desc saudio_query_desc(void) {
  return _saudio.desc;
}

SOKOL_API_IMPL int saudio_sample_rate(void) {
  return _saudio.sample_rate;
}

SOKOL_API_IMPL int saudio_buffer_frames(void) {
  return _saudio.buffer_frames;
}

SOKOL_API_IMPL int saudio_channels(void) {
  return _saudio.num_channels;
}

SOKOL_API_IMPL int saudio_expect(void) {
  if (_saudio.valid) {
    const int num_frames = _saudio_fifo_writable_bytes(&_saudio.fifo) / _saudio.bytes_per_frame;
    return num_frames;
  }
  else {
    return 0;
  }
}

SOKOL_API_IMPL int saudio_push(const float* frames, int num_frames) {
  SOKOL_ASSERT(frames && (num_frames > 0));
  if (_saudio.valid) {
    const int num_bytes = num_frames * _saudio.bytes_per_frame;
    const int num_written = _saudio_fifo_write(&_saudio.fifo, (const uint8_t*)frames, num_bytes);
    return num_written / _saudio.bytes_per_frame;
  }
  else {
    return 0;
  }
}

#undef _saudio_def
#undef _saudio_def_flt

#if defined(_SAUDIO_WINDOWS)
#ifdef _MSC_VER
#pragma warning(pop)
#endif
#endif

#endif /* SOKOL_AUDIO_IMPL */